Dây Chuyền Rửa Nhựa Thu Hồi PET

12/10/2018 Quản Trị

Dây chuyền thu hồi này do mấy khâu chủ yếu tạo thành, phân chọn rác (tự động hoặc thủ công), xé tem, băm chai, rửa mảnh chai (tẩy rửa, nhiệt rửa và mài rửa), mảnh chai thoát nước và sấy khô bằng gió nóng, phân chia tem và đóng gói.   Đặc tính: 1. Mức…

Xem thêm