MÁY SẢN XUẤT ỐNG ĐÔI PVC – 1 RA 4 ỐNG PVC

26/12/2018 Quản Trị

Việc xác định công nghệ sản xuất là yếu tố quyết định đến chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường .Những năm qua Công Ty TNHH Xinhe-Liên Thuận không ngừng cung cấp các thiết bị hiện đại chuyên dụng ngành nhựa cho các khách hàng trong và…

Xem thêm