Máy Sản Xuất Ống Đôi PVC – 1 ra 4 ống PVC

26/12/2018 Quản Trị

     Ưu điểm nổi bật:        –Dây chuyền sản xuất này chủ yếu dùng để sản xuất ống xỏ dây U-PVC        -Có thể đồng thời sản xuất 2 hay 4 ống, đề cao hiệu suất sản xuất, mỗi một bên ống có hệ thống kéo và cắt độc lập rất hiệu…

Xem thêm