Máy Sản Xuất Ống Gân Xoắn PVC

21/09/2018 Chili System

Đặc tính và ứng dụng của ống gân xoắn: – Thành ống được cuộn từ 2 loại nhựa (nhựa cứng và nhựa dẻo), được đùn ra và kết dính với đoạn thành ống kế tiếp. – Nhựa cứng: tạo độ chắc và áp lực cho sản phẩm (màu trắng đục) – Nhựa dẻo: tạo độ…

Xem thêm