DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ỐNG HDPE ĐƯỜNG KÍNH LỚN DẪN KHÍ, NƯỚC

21/09/2018 Chili System

Máy Sản Xuất Ống Cấp Nước Ống Dẫn Khí Đốt PolyEtylen HDPE Đặc điểm và chức năng: Dây chuyền sản xuất dùng máy đùn hiệu suất cao chuyên dành cho ống nhựa HDPE, ống nhựa PP, trục vít dùng kết cấu rào cản và đầu trộn luyện, nòng máy tạo rãnh kiểu mới, nhựa tan chảy…

Xem thêm