Dây Chuyền Sản Xuất Ống Pe Đường Kính Lớn Dẫn Khí, Nước

03/10/2018 Chili System

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ỐNG PE ĐƯỜNG KÍNH LỚN DẪN KHÍ, NƯỚC Đặc điểm và chức năng:           Dây chuyền sản xuất dùng máy đùn hiệu suất cao chuyên dành cho ống nhựa HDPE, ống nhựa PP, trục vít dùng kết cấu rào cản và đầu trộn luyện, nòng máy tạo rãnh kiểu mới, nhựa tan…

Xem thêm