Máy Sản Xuất Tấm Sàn Nhựa Gỗ WPC

04/10/2018 Chili System

THAM SỐ KĨ THUẬT CHỦ YẾU Mẫu YF108 YF180 YF240 YF300 YF400 YF500 YF600 Độ rộng tối đa 108 180 240 300 400 500 600 Kiểu Máy Đùn SJSZ51/105 SJSZ 51/105                or SJSZ51/110 SJSZ65/132 SJSZ 65/132 SJSZ 80/156 SJSZ 80/156 SJSZ 80/156 Công suất Motor 18.5 22 37 37 55 55 75 Năng suất tối…

Xem thêm