Máy Sản Xuất Cửa Nhựa

01/03/2019 Quản Trị

    THAM SỐ KĨ THUẬT CHỦ YẾU Kí hiệu YF108 YF180 YF240 YF300 YF400 YF500 YF600 Độ rộng tối đa 108 180 240 300 400 500 600 Kiểu Máy Đùn SJSZ51/105    SJSZ51/105  SJSZ51/110 SJSZ65/132 SJSZ65/132 SJSZ80/156 SJSZ80/156 SJSZ80/156 Công suất Motor 18.5 Kw 22 Kw 37 Kw 37 Kw 55 Kw 55 Kw 75 Kw  Năng suất tối đa 100 Kg/h 100 Kg/h…

Xem thêm