MÁY SẢN XUẤT THANH NHỰA PROFILE

18/01/2019 Quản Trị

THAM SỐ KĨ THUẬT CHỦ YẾU Mẫu YF108 YF180 YF240 YF300 YF400 YF500 YF600 Độ rộngtối đa 108 180 240 300 400 500 600 Kiểu MáyĐùn SJSZ51/105 SJSZ51/105SJSZ51/110 SJSZ65/132 SJSZ 65/132 SJSZ 80/156 SJSZ 80/156 SJSZ 80/156 Công suất Motor 18.5 22 37 37 55 55 75 Năng suất tối đa 100 100 150-200 150-200…

Xem thêm