Máy Sản Xuất Profile Giả Đá

27/11/2018 Quản Trị

Tấm đá cẩm thạch nhân tạo là 1 trong nhiều loại tấm PVC. Theo cấu trúc, đá cẩm thạch nhân tạo được chia thành: thấu tâm, bán thấu tâm, loại đa hỗn hợp. Theo hình dạng, có thể chia thành: loại tấm vuông và loại thanh dài. Sản phẩm nhìn bằng mắt thường như đá thật nhưng…

Xem thêm