Vietnamese   English   Chinese
0979.555.406 - 097.99.88.466
096.186.0187 - 096.186.0189

Video

Dây chuyền sản xuất ống gợn sóng thành ống đơn PE/PVC

Dây chuyền sản xuất ống gợn sóng thành ống đơn PE/PVC

Dây chuyền sản xuất ống gân

Dây chuyền sản xuất ống gân

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NHỰA GỖ PROFILE PVC/PE/PP

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NHỰA GỖ PROFILE PVC/PE/PP

VIDEO GIỚI THIỆU MÁY TẠO HẠT PVC

MÁY TẠO HẠT NHỰA PVC    

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ỐNG LƯỚI SỢI PVC

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ỐNG LƯỚI SỢI PVC

Máy sản xuất gỗ nhựa PE - gỗ nhựa PVC

Máy sản xuất gỗ nhựa PE/PVC

Máy sản xuất tấm foam PVC

Máy sản xuất tấm foam PVC

Máy sản xuất tấm lấy sáng pc - polycarbonate

Máy sản xuất tấm lấy sáng pc - polycarbonate

Máy sản xuất tấm nhựa đặc PVC

Máy sản xuất tấm nhựa đặc PVC