Quy Trình Sản Xuất Tấm Ốp Tường PVC

26/08/2021 Quản Trị

QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẤM ỐP TƯỜNG PVC Tấm ốp tường PVC là loại vật liệu trang trí nội thất mới, lắp đặt dễ dàng, tạo mỹ quan, gổm 3 loại kích thước chủ yếu 300mm, 400mm, 600mm kèm một số loại kích thước nhỏ hơn, thường được gọi là phảo chỉ. Thiết bị sản…

Xem thêm