Dây chuyền tái chế nhựa PET – Cơ khí nhựa Liên Thuận

12/10/2018 Quản Trị

Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa đang vô cùng đáng báo động tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Chính phủ cũng triển khai nhiều phong trào, quyết sách nhằm giảm thiểu rác thải nhựa. Một trong những giải pháp tối ưu nhất đó là tái chế rác thải nhựa….

Xem thêm