Sự cố của dây chuyền sản xuất ống nhựa và cách giải quyết

12/05/2021 Quản Trị

Trong quá trình sản xuất của Dây chuyền sản xuất ống nhựa, người vận hành không thành thạo quy trình vận hành và công nghệ sản xuất của máy sản xuất ống nhựa, nên thường làm cho ống nhựa đầu ra bị gồ ghề bề mặt bên ngoài, hoặc xuất hiện các đường gồ ghề…

Xem thêm