Máy Tạo Hạt Nhựa PP-PE

03/10/2018 Chili System

Đặc điểm kết cấu dây truyền sản xuất máy tạo hạt nhựa PP-PE 1. Máy tạo hạt nhựa có các chức năng băm, tạo hạt, ép chặt trong một máy, túi nhựa nguyên cái có thể không cần  băm mà tạo hạt trực tiếp; 2. Kiểu trụ đôi không cần ngưng máy thay lưới, diện…

Xem thêm